#1182
سعید کریمی
میهمان

سلام یه سمند LXمدل۸۴دارم که فنش کلا کار نمیکنه حتی وقتی که آمپر آب هم از حد وسط رد پیشه باز کار نمیکنه.گفتم ببینم مشکل از کجاست.با تشکر