#1188
سیدمهدی
میهمان

سلام پژو۴۰۵دارم فندنوخریدم امابی فایده دورکندکارنمیکند رله ها چک کردم ؟لطف کنیدایرادماشینم چیه.تشکر