خانه انجمن ها مشکلات و تعمیرات پژو 405 و پژو پارس یکسره شدن فن و خاموش نشدن فن رادیاتور پاسخ به: یکسره شدن فن و خاموش نشدن فن رادیاتور

#1208
حسینی تبار
میهمان

سلام ماشین تیبایک دارم بعدازمدتی که راه افتادم وامپربه وسط رسیدفن روشن میشودویکسره کارمیکندووقطی توقف میکنم فن مداوم کارمیکندوخاموش نمی‌شود