#1214
بهرامی
میهمان

وقتی کولر میگیرم دمای موتور بالا میریه مجبور میشم کولر را خاموش کنم دور کند کار میکند دور تند کار نمی کند سمند lx