#1231
مجید کفراشی
میهمان

سلام پژو tu5 91 دارم تومسیر طولانی کولر میگیرم یکی دو ساعت فن کند وتند خوب کار میکنه بعد یکی دوساعت تو سربالایی وقتی فن تند نیازه کار کنه یکی دو ثانیه روشن میشه وسریع خاموش میشه وامپر بالا میره ،