#1240
محمد
میهمان

درود
فنی که کار نمیکنه تو شرایط کاریش دورش از دور فن کناریش کمتره ، و به محض اینکه هردو فن با کولر یا بدون کولر به دور تند میخواهند بچرخند فیوز فنی که دور کمتری میزنه میسوزه .
دلیلش چیه ؟؟؟
ممنونم