#1243
مجتبی عابدی
میهمان

سلام.فن سمت شاگردم قطع شده و فقط سمت راننده کار میکند که همش فیوز میسوزونه و بوی سیم سوخته از رله و قسمت فن میاد.در ضمن رله ها رو تازه عوض کردم