#1273
محمد رضا اسماعیلی
میهمان

سلام هر دو فن در دور کند کار میکنه ولی در دور تند یکی از آنها کار نمیکنه ماشین سمند ای اف سون