#1300
غلامی
میهمان

ماشینم تیباست،وقتی کولر میزنم اول دور کند روشن میشه امپر ابم از وسط رد میشه بازم دور تند کار نمیکنه تا وقتی ماشینو خاموش کنم و دوباره سوییچو باز کنم اوتوقت شروع بکار میکنه،خاستم بدونم علتش چیه؟