#1318
نوید
میهمان

یکسره کردن دور تند چکار کنیم فن رادیاتور به چه شکل است و باید در مواقع اضطراری چه کار کنیم تا خودمون رو به یک مکانیکی برسانیم