#1328
حسین
میهمان

سلام فن سمت شاگرد من روی کولر کار میکنه ولی کولر که خاموشه استوپ روشن میشه و باید برم پایین یه ضربه به سپر یا فن بزنم راه میوفته