#1338
روح الله محمدی
میهمان

سسلام من پارس سال دارم که وقتی کولر میزنم فن ها رو دور تند نمیرن در جاچراغ استپ وچراغ اب روشن میشه ایراد از چیه در ضمن یکی از فن ها رو دور تند نمی ره رله فن ها رو هم امدادعوض کرد ولی حل نشد لطفا راهنمایی کنید