#1339
محمد كاظم خالقي
میهمان

با سلام پژو پار مدل 87 دارم آمپر آب از خط وسط عبور مي كند (در ترافيك) منتظر مي مونم تا با فن رادياتور خنك شه ولي انگار فن ها كار نمي كنن. با روشن كردن كولر آمپر آب كم كم مياد پايين و من بعد كور را خاموش مي كنم . لطفا بفرماييد اشكال كار از كجاست. با تشكر