#1343
مسعود
میهمان

سلام
ماشين را که روشن ميکنم از همان ابتدا حتي وقتي موتور سرد است فن ها دور تند شروع به کار ميکنند