#1346
گلمکانی
میهمان

اامپر ماشین بالا میاد دور کند کار میکنه، دور تند بعضی مواقع کار میکنه بعضی وقتها نه، کولر هو خنک میکنه