#1413
مسعود
میهمان

چند روز پیش شمع فن و شمع آب رو تعویض کردم الان فن ها در دور کند کار نمیکنند و پس از داغ شدن یکی از فن ها در دور تند شروع به کار میکنه بعد که کمی سرد شد هر دوفن در دور کند شروع به کار ضمیکنن… علت چی میتونه باشه؟!؟